Visie, Werkwijze & Privacy Verklaring

In de natuur is geen vervreemding.
Alles is op zijn plaats.

-Deng Ming-Dao-

Visie

Ik heb grote affiniteit met het Taoïsme. Het Taoïsme stelt dat wij de eenheid van de wereld kennen vanuit zijn polariteit, en dat deze polariteit (yin-yang) doorlopend in beweging is.Taoïsme is een mengeling van bijna schokkende eenvoud en logica, ontroerende schoonheid, en diep respect voor de essentie van het leven en de natuur. Het is een loslaten van alle schijn en wat overblijft is de helderheid van hart en verstand, waardoor de natuurwetten, die overal aan ten grondslag liggen, gekend kunnen worden.

UItgangspunten
 • De essentie van leven is energie, en energie wil vrij naar zijn aard bewegen. Iedere klacht komt voort uit een blokkade van die natuurlijke levensstroom
 • We zijn wezens met meerdere bewustzijnslagen, die zich tegelijkertijd op meerdere niveaus kunnen bevinden
 • Onze fysieke, mentale, emotionele en spirituele niveaus zijn vaak niet goed op elkaar afgestemd, waardoor disbalans en/of ziekte ontstaat
 • We hebben een aangeboren instinctieve neiging om tot heelheid, integratie en balans te komen
 • Deze homeostase kan op gezonde pijlers gebouwd zijn waardoor we een gevoel van welzijn ervaren, of op verstoorde pijlers, waardoor er sprake is van vervreemding, pathologie en chronische klachten
 • Het zelfhelend vermogen van ons lichaam en onze geest is wonderbaarlijk, als we het maar de kans geven...
Op de bodem van je ziel,
Ligt de ziel van de mensheid zelf.

Werkwijze

Het ontdekken van gezondheid. 

Jing Hwa is een multidisciplinaire praktijk voor bewustwording, gezondheid en balans van Body-Mind-Spirit. Mijn gereedschap bestaat uit de beheersing van verschillende disciplines. Jouw lichaam en geest dragen alle kennis en vaardigheden in zich voor gezondheid en het waarmaken van jouw potentieel. De kracht van Jing Hwa ligt in onze samenwerking, de multidisciplinaire kwaliteiten en de verschillende niveau's van benadering.

UItgangspunten & Werkwijze

Het kan natuurlijk zijn dat je binnenkomt met een gerichte vraag voor een specifieke therapievorm, bijvoorbeeld acupunctuur. Dan zal ik mij hierop richten. Soms is het bij een bepaalde klacht ook niet nodig om verder te kijken. Kom je echter binnen met een hulpvraag, dan zal ik kijken welke interventie of combinatie van interventies voor jou het meest optimaal is en dit met je bespreken.

Uitgangspunt is wie jij bent als mens. Je kan gaan werken met jouw onderbewustzijn, bewustzijn en bovenbewustzijn. We kunnen uitzoeken op welk niveau van jouw wezen de klacht is ontstaan: fysiek - emotioneel - mentaal - spiritueel, waarbij geldt dat je de klacht zal moeten benaderen op het niveau waar het ontstaan is. Een fysieke klacht zal niet snel oplossen als deze een emotionele oorsprong heeft die niet herkend wordt.

Bij de intake zal o.a. gebruik gemaakt worden van een van te voren toegestuurde vragenlijst, gesprek, pols- en tongdiagnostiek vanuit de Traditionele Chinese Geneeskunde en spiertest. Voor de intake wordt ruim tijd genomen om elkaar te leren kennen en één en ander goed door te spreken. Als er voldoende tijd over is kunnen we beginnen met een kennismaking met een methode waarmee we gaan werken. Bijvoorbeeld een korte trance-inductie bij hypnotherapie.

Bij vervolg sessies wordt per keer geëvalueerd hoe het gaat en wat de volgende stap zal zijn. Als therapeut heb ik de nodige vaardigheden, maar jij zelf hebt diepe kennis over jezelf ook al is die kennis niet altijd bewust. In die zin is een therapeut-clïent relatie voor mij een volledige samenwerking en een contact van mens tot mens.

 

Privacyverklaring

Jouw Privacy (AVG)

Ik stel alles in het werk om jouw privacy te waarborgen.  Dit betekent onder meer:

 • Zorgvuldigheid in het omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • Onbevoegden hebben geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Mijn webmaster, die geen toegang heeft tot de dossiers, maar wel de pc onderhoudt, is via een arbeidsovereenkomst verplicht tot geheimhouding.

De gegevens blijven in het cliëntendossier en worden 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist.

Privacy in de mailvoering

 • De mail komt binnen in een beveiligde pc
 • Det e-mail adres wordt gebruikt om uitnodigingen voor het invullen van de vragenlijst te sturen en latere correspondentie en herinneringen indien van toepassing.
 • Het e-mailadres wordt zonder toestemming voor geen enkel ander doeleind gebruikt.

Privacy op de factuur

Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze factuur kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • jouw naam, adres en woonplaats
 • jouw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • de naam van jouw zorgverzekeraar
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘consult hypnotherapie'
 • de kosten van het consult


Als therapeut en lid van de NBVH en de BATC ben ik gehouden aan de beroepscode van deze verenigingen, evenals aan de gedragscode die door deze verenigingen zijn opgesteld.

Dit betekent:

 • Dat de consultgegevens niet aan derden wordt verstrekt.
 • Wanneer wenselijk de cauïstiek anoniem binnen de beroepsgroep wordt besproken.
 • Ik verplicht ben een dossier bij te houden en deze 20 jaar te bewaren

Praktijk Jing Hwa - De Gouden Bloem | Françoise D. Nagel | Zonnenbergerdijk 4 | 8111 ND HEETEN | T: 06 - 50 88 50 82 | E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © 2018 Françoise Nagel | Jing Hwa - De Gouden Bloem